CBA

Vizija

Svijet u kojem svaki čovjek živi dostojanstveno i ostvaruje svoj puni potencijal

Misija

Spriječavanje ljudske patnje, služenje potrebitima te osnaživanje pojedinca i društva kroz cjelovitu podršku

Ruke nade (Croatian Baptist Aid) je humanitarna organizacija sa sjeditštem u Zagrebu, osnovana od strane Saveza baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj i aktivno djeluje od 2015. godine. Misija CBA je sprečavanje ljudske patnje, služenje potrebitima te promoviranje svih vrsta humanitarnih i socijalnih djelatnosti i mira. Cilj djelovanja CBA je pomoći pojedincima i ranjivim skupinama u društvu da žive život dostojan čovjeka.

CBA svoju djelatnost temelji na evanđeoskim i opće-civilizacijskim vrijednostima.

Kontakt

Ruke nade, Radićeva 30, 10 000 Zagreb

email: info@cbaid.org

tel: 01 4813168