Uključi se

Pridruži se – uloži svoje talente u dobru svrhu

Volontiranje

CBA veliki dio svoje misije ispunjava uz pomoć volontera koji dolaze sa svih strana svijeta

Doniraj

Rad Ruku nade (CBA) financiran je kroz donacije ljudi kao što ste vi!

Kontakt

Ruke nade, Radićeva 30, 10 000 Zagreb

email: info@cbaid.org

tel: 01 4813168