Volontiranje

CBA veliki dio svoje misije ispunjava uz pomoć volontera koji dolaze sa svih strana svijeta. Nesebičnim davanjem sebe i svoga vremena, volonteri CBA na različite načine odgovaraju na potrebe onih najugroženijih. Ako želite biti dio CBA vizije kroz volontersku aktivnost, kontaktirajte nas i uključite se!


Kontakt

Ruke nade, Radićeva 30, 10 000 Zagreb

email: info@cbaid.org

tel: 01 4813168