Rad EU Aid-a s organizacijom Ruke nade

Rad EU Aid-a s organizacijom Ruke nade

Tim Tehničke pomoći EU Aid volonteri sastao se s organizacijom Ruke nade

Udruge GVC i Alianza por la Solidaridad nedavno su počele slati svoje volontere u druge zemlje kao dio inicijative EU Aid volonteri. No inicijativa ne želi samo slati volontere u druge zemlje – glavna briga našeg konzorcija Tehničke pomoći je pružiti pomoć i trening organizacijama koje žele dobiti certifikat EU Aid volontera kako bi i same mogle osiguravati volontere za druge zemlje. Konzorcij – koji također uključuje i Hungarian Baptist Aid i Volonteurope, zajedno s GVC-om i Alianza por la Solidaridad – sjedinjuje stručnost i volonterski menadžment, međunarodnu suradnju, humanitarnu pomoć i rad na podršci potencijalnih volontera i organizacija kroz proces certifikacije.

Proces Tehničke pomoći zato se sastoji od mnogih koraka: treninga kroz e-učenje o humanitarnim načelima i vrijednostima volontiranja, što ima veliku stopu sudjelovanja; istraživanje za analize i odabir prikladnih organizacija koje mogu proći u sljedeću fazu. Nakon što se odaberu određene organizacije, pozivaju se na sudjelovanje u brojnim webinarima, koji pokrivaju teme kao što su: sigurnost, upravljanje volonterima, organizacijska samoprocjena i procjena relevantne politike, i na kraju, tehnički posjeti. Kao dio posjeta Tehničke pomoći, tim konzorcija posjetio je 16 organizacija, odabranih na temelju analize, kako bi odgovorili na njihova pitanja, uklonili njihove sumnje i, iznad svega, procijenili trenutnu politiku organizacije te je li njihova dokumentacija u skladu sa standardima EACEA-e kako bi u budućnosti mogli postati organizacije koje šalju volontere.  

Moj prvi posjet kao dio tima Tehničke pomoći bio je CESVOT-u, volonterskom centru u Toskani, s Rosaling Duignan – Pearson. Zatim sam putovala u Zagreb sa Zsuzsannom Baczkó iz HBAid-a kako bih se sastala s organizacijom Ruke nade. Grad nam je pružio proljetnu dobrodošlicu s okusom jagoda – Ruke nade nam je osigurala lokalne kolače i mnogo entuzijazma u ocrtavanju raznih aktivnosti koje već nekoliko godina implementiraju na Balkanu. Ruke nad je započela u lokalnoj baptističkoj crkvi 1978. godine i od tada radi na pomaganju ljudima koji su morali napustiti svoje domove i zemlje, posebno tijekom rata na Balkanu. Nedavno su bili vrlo uključeni u pomaganje tijekom izbjegličke krize.

Nacionalnosti onih kojima treba pomoć stalno se mijenjaju, ali Ruke nade jamči dostojanstven život svima koji stignu, bilo da prolaze kroz ili ostaju na teritoriju Hrvatske. Organizacija Ruke nade također zahvaljuje na aktivnom sudjelovanju lokalnim, europskim i vaneuropskim volonterima. Njih 150 provelo je nekoliko tjedana ili nekoliko mjeseci aktivno podržavajući osoblje i osiguravajući hranu i druge potrepštine u izbjegličkim kampovima.

Ruke nade želi nastaviti sa svojim aktivnostima i pomagati izbjeglicama, raditi na svojoj strukturi i procijeniti nove mogućnosti dostupne kroz inicijativu EU Aid volontera. Struktura svakog posjeta Tehničke pomoći posvećena je potrebama organizacija koje se posjećuju s ciljem objašnjavanja daljnjeg programa, odgovaranja na pitanja i procjene konkretnih mogućnosti dobivanja certifikata. S organizacijom Ruke nade odlučili smo se više usredotočiti na njihovu praksu koja predstavlja dobre smjernice za poboljšanje i osnaživanje trenutnih aktivnosti. U ovom trenutku, Ruke nade je još uvijek u procesu formaliziranja svoje temeljne dokumetacije i rada na dokumentaciji koju ima kako bi odgovorila na zahtjeve EU Aid volontera.

Nakon dva dana intenzivnih sastanaka, ostavili smo tim Ruke nade s radnim programom malih akcija te s velikim projektom za buduće poslanje volontera u humanitarnom sektoru u zemlje kao što su Bosna i Hercegovina i Srbija.

Sara Alves, GVC

Preuzeto s dopuštenjem autorice s: https://volonteurope.eu/eu-aid-technical-assistance-working-croatian-baptist-aid/


Ukoliko želite poduprijeti Ruke nade, možete to na sljedeći način:

Uplatom na račun Ruke nade / Croatian Baptist Aid

Adresa: Radićeva 30, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Ime banke:Privredna banka Zagreb

Ime banke: Privredna banka Zagreb Adresa banke: Radnicka cesta 50, 10 000  Zagreb, Croatia

IBAN: HR3823400091110817743 

ili nas možete kontaktirati na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. radi više informacija

Kontakt

Ruke nade, Radićeva 30, 10 000 Zagreb

email: info@cbaid.org

tel: 01 4813168