Služba u Porinu

Naviještanjem Radosne vijesti riječima i djelima želimo dati hvalu Bogu i društvu biti svjedočanstvo i blagoslov. Naš CBA rad ima dvostruku ulogu - naviještanje Evanđelja za spasenje onima koji trebaju Spasitelja s jedne strane, i pomoć u svakodnevnim potrebama nemoćnim i marginaliziranim ljudima u našem društvu s druge strane. Bogu smo zahvalni za partnere koji nam ovih mjeseci u pomažu na različite načine toj službi. Uspjeli smo ostvariti vidljiv napredak u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Grčkoj gdje aktivno djelujemo u pružanju pomoći potrebitima.
Aktivnosti Croatian Baptist Aida u Centru za tražitelje međunarodne zaštite Porin u Zagrebu, započele su odmah po uspostavljanju centra početkom svibnja 2016. Dio aktivnosti provodi se i u dislociranom centru u Kutini namijenjenom prvenstveno smještaju migrantskih obitelji. U hotelu Porin, koji je u funkciji smještaja za tražitelje međunarodne zaštite / azila, provodimo mnoge različite aktivnosti.

Rad je dar - služba je poziv

U dogovoru sa službenim osobama koje vode centar i rad u centru, dogovoreno je da CBA preuzme kompletnu brigu za dio zdravstvene skrbi koji se odnosi na stomatološke usluge. To znači da se svaka osoba koja ima potrebu za stomatologom javlja CBA koordinatoru u Porinu koji uzima podatke i
utvrđuje radi li se o nečemu hitnom, velikoj boli ili upali pa shodno tome poduzima određene korake koji uključuju kontaktiranje stomatologa, ishođenje termina i praćenje / voženje pacijenta do klinike. Govorimo o 15-20 intervencija na tjedan. Nažalost, za ostale probleme koji zahtijevaju veće kiruške zahvate ili ortodonta, država u ovom trenutku nije osigurala učinkovito pružanje pomoći.
CBA organizira i provodi redovito poučavanje hrvatskog jezika. U ovom trenutku naši profesori vode dvije grupe polaznika - početni i napredni hrvatski, koje pohađa sveukupno 20 osoba. Oni koji završe početni tečaj upisuju napredni tečaj. Nastava se održava u Porinu dva puta tjedno za svaku grupu.
Rezultati su izvanredni, što se vidi u mogućnosti tražitelja azila da komuniciraju na hrvatskom, posebno tijekom redovitih intervjua u procesu traženja azila. Voditeljica Porina posebno je pohvalila CBA kao najučinkovitiju organizaciju u poučavanju hrvatskog jezika. Na početku je bilo više organizacija koje su radile tečaj hrvatskog, ali ovog trenutka CBA je jedina organizacija koja to radi i to na dvije razine. Također se razmatra uvođenje tečaja engleskog i njemačkog jezika. Osim predavanja, za polaznike se organizira i pomoć oko domaće zadaće i vježbi koje odrađuju volonteri.
U Porinu je organizirano bogoslužje za azilante kršćane i ono se održava svake subote popodne uz obvezno druženje na kraju.
U nekoliko je navrata organiziran seminar: „Uvod u Bibliju“ u prostorima Baptističke crkve Zagreb Malešnica, ali sada započinje seminar s istim nazivom četvrtkom u Porinu, u dvorani koju je CBA uredio i najviše koristi.

Baptistička crkva Zagreb Malešnica već mjesecima pruža gostoprimstvo većem broju azilanata koji govore farsi jezikom (Iran, Afganistan) tako što svake nedjelje u sklopu bogoštovlja azilanti vjernici sudjeluju svojim pjesmama i svjedočanstvima. Nakon svakog bogoštovlja organizira se zajednički ručak za vjernike iz Porina. Ta je služba urodila plodom te je u rujnu 2016. kršteno 7 osoba farsi govornog područja na jezeru Jarun u Zagrebu. Time su se stvorili preduvjeti za djelovanje Persian Christian Community in Croatia, zajednice u kojoj Iranci vjernici imaju priliku organizirati sastanke sukladno svojim potrebama.
Sretni smo što CBA zajendo sa BC Malešnica ima priliku surađivati s Christian Political Foundation for Europe koji ima za cilj biti glas migranata te se radi na izdavanju knjige „Tell me your story“. To je način da ljudi koji su bili primorani napustiti svoje zemlje i svoja ognjišta progovore o svojim  teškoćama. Knjiga će se koristiti za promoviranje rada s azilantima i za gradnju mosta povjerenja između društvene zajednice i azilanata. U tu svrhu predstvanica oragnizacije Christian Political Foundation for Europe, posjetila je Zagreb te u Porinu intervjuirala određeni broj azilanata kako bi prikupila materijal za tiskanje knjige. Očekuje se još jedan posjet, a vrijeme izdavanja bit će u prvoj polovici 2017. godine.

CBA u suradnji s Crvenim križem trenutno uređuje nekoliko prostora u Porinu. Jedan je prostor teretana, koja će biti opremljena spravama za vježbanje, a drugi će služiti kao radiona za manje popravke po zgradi, ali i kao mjesto gdje će se moći organizirati praktične radionice. Također se na 1. i 3. katu uređuju kuhinje koje će azilanti moći koristiti i koje će poboljšati uvjete života. CBA pomaže u uređenju i opremanju te osiguravanju struje, vode i odvoda potrebnih za funkcioniranje kuhinja.
U proteklom se periodu za azilante organizirao određeni broj posjeta raznim mjestima, seminarima i događanjima kako bi se aktivno radilo na integraciji migranata u hrvatsko društvo. Tako su organizirani izleti na Sljeme, ROM seminar u Fužinama ili odlazak na „Kestenijadu“ u Zelenoj Dolini kraj Petrinje. Novi projekt koji upravo započinje je niz posjeta azilanata vjernika raznim baptističkim crkvama kako bi jedni druge malo bolje upoznali i čuli.

U temeljnim vrijendostima CBA je naviještanje Evanđelja, stoga vjerujemo da trebamo ozbiljno shvatiti veliki nalog iz Matejevog evanđelja: „Idite i učinite sve narode mojim učenicama.“ Prihvatiti najprije drugog i drugačijeg, navijestiti mu radosnu vijest Evanđelja te skupa nastaviti biti svjedočanstvo i blagoslov lokalnoj zajednici i društvu, ali nadasve i državama Europe i svijeta.
„Ova Radosna vijest o Kraljevstvu propovijedat će se po svemu svijetu, svim narodima za svjedočanstvo, i tada će doći svršetak.“
Matej 24:14

Kontakt

Ruke nade, Radićeva 30, 10 000 Zagreb

email: info@cbaid.org

tel: 01 4813168