Humanitarna pomoć u urbanim sredinama

Ruke Nade svojim socijalnim programima i uslugama, te edukacijom stanovništva želi osvijestiti društvo o nužnosti veće odgovornosti i osjetljivosti na one najugroženije

Oscilacijama u gospodarskoj djelatnosti dolazi do sve većeg produbljivanja neravnoteže na tržištu rada te time raste stopa nezaposlenosti. Potaknuta naglim promjenama u gospodarskoj u posljednje vrijeme, vlada Republike Hrvatske donijela je dokument koji je komplementaran strategiji Europske Unije (Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti 2014-2020). U tom dokumentu strategija se bazira na osiguravanju uvjeta za ostvarenje tri glavna prioriteta: borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti, smanjenje nejednakosti u društvu, sprečavanje nastanka novih kategorija siromaštva.

Prepoznajući važnost donesenog nacrta i strategije, Ruke Nade svojim socijalnim programima i uslugama, te edukacijom stanovništva želi osvijestiti društvo o nužnosti veće odgovornosti i osjetljivosti na one najugroženije.

Procjenjuje se da pola svjetske populacije trenutno živi u urbanim područjima, a očekuje se da će do 2030. taj broj narasti na 5 milijardi. Ubrzana urbanizacija dovela je do pojačane gustoće, prenapučenosti gradova, te posljedično i stavljanja dodatnog tereta na lokalnu infrastrukturu i javne službe. Kao rezultat sve većeg naseljavanja u urbana područja, smanjena je sigurnost stanovnika tih područja te time povećana njihova ranjivost tijekom prirodnih katastrofa i nasilnih konflikata.

Uz rastuću urbanizaciju, pojavila se i nikad prije viđena razina nasilja i zločina u gusto naseljenim rubnim područjima. Učestale krađe, uništavanja trgovina, pljačkanja civila postaju ozbiljna prijetnja našem društvu u cjelini. Rastuća urbanizacija također znači i sve veći broj socijalno ugroženih i marginaliziranih ljudi. Unatoč brojnim inicijativama u humanitarnom i u razvojnom sektoru, sve više raste potreba za razumijevanjem zaštite, ali i pružanjem pomoći socijalno ugroženim i marginaliziranim ljudima u urbanim područjima.

Urbano okruženje zahtijeva drugačiji pristup pružanju pomoći i podrške stanovništvu od onoga potrebnog u ruralnim područjima i izbjegličkim kampovima. Sve više raste spoznaja da se humanitarne organizacije moraju prilagođavati radu u urbanim sredinama kako bi bolje pomogle ljudima koji su na marginama društva, ali i urbanom društvu općenito. Jedan od prioriteta Ruke Nade je stvarati mrežu partnerstava (vlasti, nevladine organizacije, itd.) kako bi zajedničkim naporima odgovorili na rastuće potrebe u urbanim sredinama.

Ruke Nade istražuje nove mogućnosti i nove načine kako podržati socijalno najugroženije, te kako ostatku stanovništva podići svijest o važnosti suosjećanja i praktične brige za svoje sugrađane. Pri tome cilj nije samo odgovoriti na trenutne potrebe, već i njegovati oporavak i poticati razvoj individua, kako bi svoj život mogli živjeti zdravije i sigurnije.

Ruke Nade svojim djelatnicima osigurava potrebno znanje, vještine i razumjievanje potrebno za učinkovit odgovor na urbane humanitarne krize. Naša predanost humanitarnom-razvojnom radu u urbanim prostorima dolazi kroz dugogodišnji rad i iskustvo.

Zajedno umrežena s partnerima širom svijeta, organizacija Ruke Nade razmjenjuje iskustva i podršku. Unutar te mreže stvoreno je mnoštvo međunarodnih partnerstava, odnosa s lokalnim vlastima, društvenim organizacijama, akademskim zajednicama, kao i privatnim sektorom. Kroz dobru koordinaciju s partnerima, te dugoročne programe, Ruke Nade želi pomagati oporavak urbanih sredina, smanjiti socijalnu isključivost, te pomoći socijalno najugroženijim da ponovo budu uključeni u društvo.

 

 

Kontakt

Ruke nade, Radićeva 30, 10 000 Zagreb

email: info@cbaid.org

tel: 01 4813168