Podrška Crkvama

Humanitarana organizacija Ruke nade pruža podršku lokalnim zajednicama i savezima

Prepoznavši rad evanđeoskih crkava u na području Jugoistočne Europe, njihove potrebe za povećanjem svojih kapaciteta i često nedovoljnim brojem ljudskih i financijskih resursa te stalnom potrebom za boljom koordinacijom i edukacijom u raznim područjima socijalnog angažmana, humaitarana organizacija Ruke nade pruža podršku svim crkvama regije.

Humanitarana organizacija Ruke nade lokalnim zajednicama i savezima pruža podršku kroz:

- edukacijske treninge i tečajeve na području humanitarnog rada

- edukaciju u pisanju i provođenju projekata

- logističku podršku

- koordinacijsku i komunikacijsku podršku

- terensku podršku

- jača kapacitete (materijalne i financijske) lokalnih crkava u obavljanju njihovih raznih aktivnosti

- prevodi materijale na strane jezike i sa stranih jezika

- razvija korporativnu strategiju zajedno s drugim crkvama na području Jugoistočne Europe

- pruža pravnu podršku crkvama

- izrađuje analize i statistike za lokalne crkve

- pomaže crkvama u komunikaciji s medijama i u izvještavanju

- pomaže crkvama u odnosu s lokalnim i državnim vlastima, odgojnim i obrazovnim institucijama te potiče suradnju s nevladinim sektorom

- pomaže crkvama u stvaranju mreža partnerstva na europskoj i svjetskoj razini

Ruke nade za cilj ima osnažiti kapacitete crkava Jugoistočne Europe, doprinijeti poboljšanju i kvaliteti međusobne komunikacije te poticati međusobnu suradnju i time pomoći čvršćoj integraciji evanđeoskih zajednica na području Jugoistočne Europe.

Kontakt

Ruke nade, Radićeva 30, 10 000 Zagreb

email: info@cbaid.org

tel: 01 4813168